Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí UKF už 22. februára 2024
Vitajte na KTIT

Udelenie čestného doktorátu profesorovi Tomášovi Kozíkovi

Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF UKF, spolu s doc. PaedDr. Vierou Tomkovou, PhD., v zastúpení prof. Ing. Tomáša Kozíka, DrSc., prevzali 7. decembra 2023 od prof. Dr. hab. Piotra Boreka,rektora Pedagogickej univerzity
národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove diplom, ktorým Senát Pedagogickej univerzity rozhodnutím zo dňa 20. marca 2023 udelil prof. Ing. Tomášovi Kozíkovi, DrSc., titul čestného doktora univerzity (Dr. h. c.). Čestný doktorát mu bol udelený za mimoriadne významné vedecké a pedagogické výsledky jeho práce, za nezvyčajne rozsiahlu organizačnú činnosť a úzku spoluprácu s Pedagogickou univerzitou národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove.
Viac na PF.UKF.SK

Aktuality