Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí jeseň 2021

Pozvánka na deň otvorených dverí

15:00 – 15:30 Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry

Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“, informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní. https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120

Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

15:30 – 16:00 Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“. https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120

Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.

 

WEBINAR DOD 2

15:00

 

  16:00

Pozývame Vás na online webinár Programovanie mikrokontroléra Micro:bit – 
Mgr. Erik Krajinčák
Registrácia na webinár je prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát

15:00

16:00

Pozývame Vás na online webinár Úprava digitálnej fotografie v online prostredí – 
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Registrácia na webinár je prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát

Video prezentácia katedry   –

Absolventi Katedry techniky a informačných technológií


Deň otvorených dverí 17.2.2022

Predstavenie inovovaných študijných programov
15:00 – 15:30 Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry
Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „Učiteľstvo techniky v kombinácii“, „Učiteľstvo praktickej prípravy“, „Učiteľstvo techniky“, „Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce“. Informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní.
Prístup: https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí 2021

Deň otvorených dverí 2021

Kedy:             11.2. 2020
Kde:               všetko prebehne online
                       stačí si kliknúť na odkaz, nie je potrebná žiadna registrácia vopred
                       odporúčame použiť prehliadač google chrome
14:00 – 14:30 Prezentácia študijných programov PF UKF, možnosti štúdia v AR 2021/2022,
                        informácie o prihláškach a prijímacom konaní
14:30 – 15:00 Priestor na otázky záujemcov a uchádzačov
                        https://www.youtube.com/channel/UC9U4x4jl9NYSdI78Dt4tdrA
15.00 – 18.00 Prezentácie, webináre a videdokonferencie jednotlivých katedier PF UKF

KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII

15:00 – 15:30 Prezentácia študijných programov a priestorov katedry
15:30 – 16:30 Online diskusia s uchádzačmi o štúdium
https://meet.ukf.sk/KTIT_Diskusia

Odkaz na kompletný program PF dňa otvorených dverí nájdete  TU