Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí UKF už 22. februára 2024

Rozhodnutie, kam ísť študovať po skončení strednej školy, nie je pre mladého človeka jednoduché. Určujúce sú záujmy a preferencie uchádzača, predpoklady pre vysokoškolské štúdium, zavážia aj názory rodičov či kamarátov. Súčasťou procesu výberu vysokej školy by však malo byť aj aktívne hľadanie informácií o tom, aké štúdium tá-ktorá univerzita poskytuje, kde sídli, ako je ponuka jej študijných programov orientovaná na uplatnenie absolventov v praxi, aké má študent možnosti vycestovať na zahraničné mobility, dôležité sú aj podmienky ubytovania či voľnočasových aktivít v rámci študentského života.
Jedným z podujatí, ktoré tieto podstatné informácie uchádzačovi poskytne priamo na tvári miesta a pomôže mu zodpovedne sa rozhodnúť, je Deň otvorených dverí. Toto tradičné podujatie Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v jarnom termíne organizuje 22. februára 2024. Milí tretiaci a študenti maturitných ročníkov, naša univerzita vás na svojej pôde rada privíta a v rámci bohatého programu vám ponúkne „malú ochutnávku“ toho, čo môžete na našej škole študovať a zažiť. Na úrovni univerzity aj piatich fakúlt UKF program pripravili zamestnanci a študenti školy.
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí jeseň 2021

Pozvánka na deň otvorených dverí

15:00 – 15:30 Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry

Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“, informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní. https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120

Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

15:30 – 16:00 Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“. https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120

Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.

 

WEBINAR DOD 2

15:00

 

  16:00

Pozývame Vás na online webinár Programovanie mikrokontroléra Micro:bit – 
Mgr. Erik Krajinčák
Registrácia na webinár je prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát

15:00

16:00

Pozývame Vás na online webinár Úprava digitálnej fotografie v online prostredí – 
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Registrácia na webinár je prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát

Video prezentácia katedry   –

Absolventi Katedry techniky a informačných technológií


Deň otvorených dverí 17.2.2022

Predstavenie inovovaných študijných programov
15:00 – 15:30 Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry
Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „Učiteľstvo techniky v kombinácii“, „Učiteľstvo praktickej prípravy“, „Učiteľstvo techniky“, „Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce“. Informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní.
Prístup: https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Čítať ďalej...