Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí jeseň 2021

Pozvánka na deň otvorených dverí

15:00 – 15:30 Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry

Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“, informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní. https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120

Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

15:30 – 16:00 Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“. https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120

Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.

 

WEBINAR DOD 2

15:00

 

  16:00

Pozývame Vás na online webinár Programovanie mikrokontroléra Micro:bit – 
Mgr. Erik Krajinčák
Registrácia na webinár je prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát

15:00

16:00

Pozývame Vás na online webinár Úprava digitálnej fotografie v online prostredí – 
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Registrácia na webinár je prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát

Video prezentácia katedry   –

Absolventi Katedry techniky a informačných technológií