Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Harmonogram akademického roka

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2020/2021
Začiatok výučby v zimnom semestri:
28. septembra 2020
Zápisy študentov:
Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 28. 9. 2020 – 19. 12. 2020 (12 týždňov)
Skúškové obdobie: 21. 12. 2020 – 12. 2. 2020 (8 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2020
Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2020
Predzápisy predmetov na letný semester: od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2021
Celouniverzitná dovolenka: 24. 12. 2020 – 5. 1. 2021 (nástup do práce 7. 1. 2021)
Čítať ďalej...