Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Ponuka práce pre študentov KTIT

Spoločnosť ZKW Group – špecialista na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku. Ako systémový dodávateľ sú jedným z vedúcich strategických partnerov automobilového priemyslu. Ponúka študentom možnosť sa zamestnať na pracovnej pozícii Majster odbornej výchovy - Duálne vzdelávanie.
Viac o pracovnej pozícii sa dozviete TU. Alebo ńa tomto odkaze.
Weboví sídlo firmy https://zkw-group.com/sk/

Pre študentov

Študenti

Uchádzači, ktorí splnia určené požiadavky pre štúdium na univerzite, sa stávajú študentami.

 

Štúdium

Štúdium odboru na katedre je zabezpečené sústavou permanentne inovovaných vzdelávacích predmetov, ktorých obsah tvoria:

  • povinné predmety zamerané na vytváranie nevyhnutného teoretického a praktického základu pre ďalšie štúdium
  • povinne voliteľné predmety majú za cieľ rozšíriť a prehĺbiť teoretické a praktické základy získaných vedomostí
  • voliteľné predmety umožňujú študentom doplniť si a formovať svoje štúdium podľa vlastného záujmu


Imatrikulácia

Nosným podujatím študentských dní je imatrikulácia študentov. Imatrikulácia je povinná pre každého študenta. Termín imatrikulácie je určený harmonogramom akademického roka.

 

Hodnotenie

Hodnotenie predmetu známkou (predmet ukončený skúškou alebo priebežným hodnotením)

Klasifikačná stupnica:

A - výborne (1) - vynikajúce výsledky
B - veľmi dobre (1,5) - nadpriemerné výsledky
C - dobre (2) - priemerné výsledky
D - uspokojivo (2,5) - prijateľné výsledky
E - dostatočne (3) - výsledky, ktoré spĺňajú minimálne kritéria
FX - nedostatočne (4) - výsledky, ktoré nevyhovujú


Hodnotenie predmetu bez známky

ABS - absolvoval - splnené požiadavky na absolvovanie predmetu

N - neudelený - nesplnené požiadavky na absolvovanie predmetu

Oprávnenie

Katedra techniky a informačných technológií získala 16. 09. 2014 Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2. - Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Čítať ďalej...