Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

História katedry

Z histórie života Katedry techniky a informačných technológií

Katedra techniky a informačných technológií je univerzitným pracoviskom, ktoré prechádzalo vývojom podobne ako všetky pracoviská Pedagogickej fakulty a pracoviská Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci retrospektívy vždy však išlo o prípravu budúceho učiteľa technických predmetov vyučujúcich sa na základných školách, neskôr aj na stredných školách.

Čítať ďalej...