Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Učebne a laboratóriá

Katedra disponuje špecializovanými miestnosťami pre výučbu študijných programov, ktoré sú vybavené modernou laboratórnou a výpočtovou technikou.

Počítačové učebňe

Učebne sa používajú na výučbu predmetov zameraných na informačné a komunikačné technológie. Katedra má štyri počítačové učebne. Vo vyučovaní dodržiavame softvérovú neutralitu a preto používame okrem proprietárneho softvéru aj softvér Open Source.

Laboratória

Laboratóriá sa používajú na výučbu odborných a špecializovaných predmetov zameraných na  elektrotechniku, PLC systémy, stroje a strojné zariadeia BOZP a podobne.

Štúdio

Katedra techniky a informačných technológií disponuje štúdiom, ktoré študenti používaju pri výučbe práce s fotoaparátom a kamerou.