Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Štúdium

Sekcia webovej lokality "Štúdium" je zameraná na poskytovanie informácií o študijných programoch na Katedre techniky a informačných technológií a poskytuje tiež relevantné informácie pre uchádzačov o štúdium na KTIT PF UKF v Nitre.