Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí 2023

HLAVNÝ PROGRAM
Čas: 9:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, budova PF UKF
09:00h
Prezentácia študijných programov a možností štúdia na PF UKF v Nitre, Učebňa D-1 (prízemie)

Program na Katedre techniky a informačných technológií
 
Čas: 10:00 – 12:00 (prezenčne), 13:00 – 14:00 (online)
Miesto: Dražovská 4, priestory KTIT
Čítať ďalej...

Ešte stále sa môžeš prihlásiť na štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre!

Ešte stále sa môžeš prihlásiť na štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre!
Chceš pracovať ako majster odbornej výchovy na strednej odbornej škole? Prihlás sa na študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy: https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/21-studium/prijimacie-konanie/395-ucitelstvo-praktickej-pripravy
Chceš pracovať ako učiteľ predmetu technika v kombinácii s iným vyučovacím predmetom? Prihlás sa na študijný program Učiteľstvo techniky v kombinácii: https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/21-studium/prijimacie-konanie/405-ucitelstvo-techniky-v-kombinacii
Prihlášky je možné podávať do 15. augusta 2021: https://www.pf.ukf.sk/sk/682-dodatocne-prijimacie-konanie-2021-22