Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí 2023

HLAVNÝ PROGRAM
Čas: 9:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, budova PF UKF
09:00h
Prezentácia študijných programov a možností štúdia na PF UKF v Nitre, Učebňa D-1 (prízemie)

Program na Katedre techniky a informačných technológií
 
Čas: 10:00 – 12:00 (prezenčne), 13:00 – 14:00 (online)
Miesto: Dražovská 4, priestory KTIT

10:00 – 11:30
Workshop 1 – Vzdelávanie v technike - technológie spracovania technických materiálov, prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT, ukážky laboratórnych cvičení a zaujímavostí a špecifík jednotlivých študijných programov, prezentácia experimentov, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry spojená s multimediálnou prezentáciou katedry; úprava digitálnej fotografie v online prostredí, možnosti využitia moderných online nástrojov na úpravu digitálnej fotografie.
10:00 – 11:30
Workshop 2 – Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce - špecifiká študijného programu VDB, prezentácia experimentov v oblasti bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry v oblasti BOZP spojená s multimediálnou prezentáciou katedry, zapojenie študentov do výskumnej práce a práca s interaktívnou tabuľou;
 
Webináre
13:00 – 14:00 
- online - Úprava digitálnej fotografie v online prostredí
Vedie: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
- online - Tvorba grafických návrhov v online aplikácii Canva
Vedie:Mgr. Erik Krajinčák
 
Online konzultácie
14:00 – 15:00
Možnosť  - online - konzultácie k študijným otázkam