Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOUČ 2023

Dňa 19. apríla 2023 sa na Katedre techniky a informačných technológii Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konal ďalší ročník katedrového kola súťaže Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). V tomto akademickom roku sa študenti mohli prihlásiť do dvoch sekcií:
  • Technické vzdelávanie, informačné technológie, učiteľstvo praktickej prípravy,
  • Didaktika technických predmetov.
Čítať ďalej...

ŠVOČ 2023

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo  súťaže ŠVOČ,  ktoré sa bude konať
19.4.2023 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti študujúci študijný program Technika a Učiteľstvo praktickej prípravy.
 
Súťažná sekcia:
Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.

Požiadavky na prácu:

Na obhajobu práce je potrebné vypracovať prezentáciu. Každý účastník bude mať na prezentáciu svojej súťažnej práce vymedzený čas 10 minút.
Teším sa na Vašu účasť!
Kontakt: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., +421 905 274 882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ

Katedra techniky a informačných technológií zorganizovala dňa 27. apríla 2022 katedrové kolo ŠVOUČ. Súťažiaci obhajovali svoje práce v sekcii  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťažné práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedal p. doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. Členmi odbornej komisie boli: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Všetci súťažiaci preukázali pri prezentácií svojich prác vysokú odbornú úroveň. Vzhľadom na rozmanitosť prác bolo náročné určiť konečné poradie umiestnenia súťažiacich. Prvé miesto získala študentka Simona Kučerková so svojou prácou Využitie multimédií pre školenie k bezpečnosti práce na SOŠ. Konzultantom práce bola doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Na druhom mieste sa umiestnil študent Adam Machara, ktorý pod odborným vedením doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD. MBA, vypracoval prácu s názvom Požiadavky na inštaláciu a prevádzku zariadenia do výbušného prostredia.
Na poslednej bodovanej pozícii sa umiestnila študentka Michaela Hajašová s prácou Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbách. Odborným konzultantom práce bola doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!
Čítať ďalej...

ŠVOČ 2022

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČktoré sa bude konať 27.4.2022 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
 
Súťažné sekcie:
  1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
  2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.
Čítať ďalej...