Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

STO - Stredoškolská Technická Olympiáda - 2023

Poď si zmerať sily so svojimi rovesníkmi a odprezentuj svoju prácu/projekt na Stredoškolskej Technickej Olympiáde – STO, ktorá sa uskutoční 21.3.2023 o 9:00 hod. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre techniky a informačných technológií.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 • Elektrotechnika (elektrotechnika, elektronika, programovanie, kybernetika....)
 • Služby (kaderníctvo, kozmetika, cestovný ruch, ekonomika, potravinový priemysel...)
 • Strojárstvo (strojárstvo, mechanika, technológia, CNC, ...)
Prihlášku si študenti môžu podať do 12.3.2023 online na adrese: https://forms.gle/QaKT3tzHVZTgR1Ka9  
Stredoškolská Technická Olympiáda sa uskutoční 21. 3. 2023. od 9:00 hod.
Čítať ďalej...

STO - Stredoškolská Technická Olympiáda

Poď si zmerať sily so svojimi rovesníkmi v Stredoškolskej Technickej Olympiáde – STO, ktorá sa uskutoční na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre techniky a informačných technológií.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 • Elektrotechnika (elektrotechnika, elektronika, programovanie, kybernetika....)
 • Služby (kaderníctvo, kozmetika, cestovný ruch, ekonomika, potravinový priemysel...)
 • Strojárstvo (strojárstvo, mechanika, technológia, CNC, ...)

Prihlášku môžeš podať elektronicky na adrese: https://tinyurl.com/UKF-KTIT-STO do 13. 3. 2022.

Stredoškolská Technická Olympiáda sa uskutoční 23. 3. 2022. od 9:00 hod.
Prebiehať bude online na https://meet.ukf.sk/STO

Čítať ďalej...

Spolupráca KTIT so zariadeniami a inštitúciami

Katedra dlhodobo a intenzívne spolupracuje s týmito zariadeniami a inštitúciami

 • Stredná odborná škola stavebná v Nitre, Nábrežie mládeže,
 • SOŠ Topoľčany, Pilská ul. – spolupráca pri zabezpečovaní okresného a krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl;
 • SOŠ Zlaté Moravce - spolupráca pri vedení záverečných prác maturantov;
 • ZŠ s MŠ sv. Gorazda – metodická pomoc pri výučbe predmetu technika a možnosť výskumných aktivít spojených s výučbou predmetu technika
 • ZŠ Nábrežie mládeže - spolupráca pri zabezpečovaní okresného a krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl;
 • Spojená škola, ŠZŠI pre žiakov s NKS, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení – spolupráca v rámci aplikácie prostriedkov IKT pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami

VEĽKÝ JESENNÝ INFODEŇ

Vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci,
Vážení kolegovia,
Vážení doktorandi, milí študenti,
srdečne Vás pozývame na VEĽKÝ JESENNÝ INFODEŇ na tému ŠTIPENDIÁ a STÁŽE, ŠTÚDIUM a VÝSKUM v ZAHRANIČÍ
ponúkaných v rámci programu ERASMUS+ a programov koordinovaných organizáciami SAIA a AIESEC.
Podujatie sa uskutoční dňa 07.11.2017 (v utorok) od 13:00 do 14:30 hod. v prednáškovej miestnosti P2 (UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, spojovacia chodba na prízemí).
Po krátkych prezentáciách budete mať možnosť osobnej konzultácie so zástupcami jednotlivých organizácií a programov.

Čítať ďalej...