Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Aktivity

Sekcia webovej lokality " Aktivity" je zameraná na poskytovanie informácií o aktivitách na Katedre techniky a informačných technológií ako sú napr. Technická olympiáda, Univerzita tretieho veku, Workshop a veľa ďalších.