Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

VEĽKÝ JESENNÝ INFODEŇ

Vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci,
Vážení kolegovia,
Vážení doktorandi, milí študenti,
srdečne Vás pozývame na VEĽKÝ JESENNÝ INFODEŇ na tému ŠTIPENDIÁ a STÁŽE, ŠTÚDIUM a VÝSKUM v ZAHRANIČÍ
ponúkaných v rámci programu ERASMUS+ a programov koordinovaných organizáciami SAIA a AIESEC.
Podujatie sa uskutoční dňa 07.11.2017 (v utorok) od 13:00 do 14:30 hod. v prednáškovej miestnosti P2 (UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, spojovacia chodba na prízemí).
Po krátkych prezentáciách budete mať možnosť osobnej konzultácie so zástupcami jednotlivých organizácií a programov.

image001

Infodeň realizujeme v spolupráci so SAIA, n.o., AIESEC a študentskou organizáciou ESN UKF.
Tešíme sa na účasť študentov, doktorandov, výskumníkov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Veríme, že si každý z Vás niečo z našej ponuky vyberie.