Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra

Vedecká orientácia na tomto pracovisku a spolupráca s podobnými pracoviskami v rámci univerzity i mimo nej na Slovensku a v zahraničí vytvára primerané vedecké zázemie pre zabezpečovanie študijných programov. Prostredníctvom riešenia grantových úloh pracovníci katedry dosiahli významné celoslovenské a medzinárodné výsledky.