Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Projekty

Sekcia webovej lokality "Projekty" je zameraná na poskytovanie informácií o projektoch na Katedre techniky a informačných technológií ako aj o výskume, mobilitách a študijných pobytoch.