Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Ponuka štúdia na KTaIT
Pre viac informácií kliknite na baner
Deň otvorených dverí 2017
Kliknutím na banner sa zobrazí program dňa otvorených dverý 2017
Vitajte na KTIT

Aktuality