Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2018/2019.

UKF Nitra – Pedagogická fakulta – Katedra techniky a informačných technológií vyhlasujú dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2018/2019.

Dôležité termíny: podanie prihlášky na denné aj externé štúdium do 15. augusta 2018

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Učiteľstvo praktickej prípravy
  • Učiteľstvo techniky
  • Učiteľstvo predmetov v kombinácii
Čítať ďalej...

Informácia pre absolventov Bc. štúdia

Študenti, ktorí ukončili bakalárske štúdium v programe Učiteľstvo techniky,  Učiteľstvo techniky v kombinácii a iných príbuzných študijných programoch majú možnosť, pokračovať na magisterskom štúdiu v študijnom programe Učiteľstvo Techniky – jednoodborové. Viac informácií na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Deň otvorených dverí 2018

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

dod 2018