Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študijní poradcovia

Štúdijný poradca pomáha študentom v oblasti štúdia na univerzite (napr. riešenie problémov s vyučovacími predmetmi alebo s kreditmi).

Štúdijní poradcovia pre akademický rok 2016/2017

Bakalárske štúdium

2. roč. BOZP – PaedDr. Peter Brečka, PhD.
3. roč. BOZP – doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

1. roč. Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) – Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
2. roč. Technika + UPP – doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
3. roč. Technika + UPP – Mgr. Peter Kuna, PhD.

Magisterské štúdium

1. roč. Mgr. - Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
2. roč. Mgr. – Mgr. Ján Širka, PhD.

Doktorandské štúdium

Všetky ročníky Didaktika odborných technických predmetov - doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.