Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študijní poradcovia

Štúdijný poradca pomáha študentom v oblasti štúdia na univerzite (napr. riešenie problémov s vyučovacími predmetmi alebo s kreditmi).

Štúdijní poradcovia pre akademický rok 2018/2019

Bakalárske štúdium
1. ročník BOZP doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
1. Ročník: Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
2. Ročník: Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  Mgr. Ján Širka, PhD.
3. Ročník: Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
 

Magisterské štúdium

1. Ročník: Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
2. Ročník: Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  Mgr. Ján Širka, PhD.
 

Doktorandské štúdium

Všetky ročníky Didaktika odborných technických predmetov - doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.