Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí na UKF v Nitre 2016

objektyUKF 2013Aby ste sa v Nitre nestratili a bez stresu trafili do všetkých objektov našej univerzity, tu sú mapky. Na našej stránke www.ukf.sk nájdete mapu objektov, cestu z autobusovej/vlakovej stanice do hlavnej budovy UKF (Tr. A. Hlinku 1), i rozpis jednotlivých katedier podľa ich umiestnenia.