Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedrové kolo ŠVOČ

Dňa 25.4.2018 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ,v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali nielen didaktickým témam, ale aj odborným témam z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2018, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným, a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.

Čítať ďalej...

Blahoželáme výhercom katedrového kola ŠVOČ!

Dňa 26. apríla 2017 sa konalo katedrové kolo ŠVOČ. Pod vedením prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. posudzovala práce študentov odborná komisia v zložení:

  • doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
  • Dr. Hab. prof. Aleksander Piecuch – UR Rzeszów, Poľská republika
  • Dr. Hab. Prof. Ewa Wysocka – Śląski Universytet v Katowicach, Poľská republika
  • Mgr. Peter Hodál –1. ročník, PhD.
Čítať ďalej...

ŠVOČ 2017

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo
súťaže ŠVOČ,
ktoré sa bude konať
26.4.2017 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Čítať ďalej...