Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Pozvánka na vernisáž U3V

Pozývame vás na vernisáž prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore Digitálna fotografia a kamera. Výstava sa uskutoční v galérii Univerzum v budove Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Drážovská cesta 4 v utorok 15.11.2016 o 15.00 hodine.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu UKF v Nitre a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Odborný garant: doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc.
Kurátor výstavy: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

PozvankaVernisaz 2016 Final resize

Vernisáž prác študentov U3V

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, digitálna fotografia a kamera, ľudové remeslá a keramika. Vernisáž sa uskutoční 7. 6. 2016 o 14:30 hod. v Galérii Univerzum v budove Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.  

Podujatie sa uskutoční pod záštitou doc. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky UKF pre celoživotné vzdelávanie a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Odborný garant je PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc. a kurátor výstavy je PhDr. Adriana Récka, PhD. a Mgr. Ján Širka, PhD.

Výstava je prístupná od 7. 6. 2016 denne okrem nedele od 8:00 do 17:00 hod.

u3v 2016 pozv 150dpi