Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Pozvánka na vernisáž U3V

Pozývame vás na vernisáž prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore Digitálna fotografia a kamera. Výstava sa uskutoční v galérii Univerzum v budove Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Drážovská cesta 4 v utorok 15.11.2016 o 15.00 hodine.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu UKF v Nitre a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Odborný garant: doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc.
Kurátor výstavy: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

PozvankaVernisaz 2016 Final resize