Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Spolupráca KTIT so zariadeniami a inštitúciami

Katedra dlhodobo a intenzívne spolupracuje s týmito zariadeniami a inštitúciami

  • Stredná odborná škola stavebná v Nitre, Nábrežie mládeže,
  • SOŠ Topoľčany, Pilská ul. – spolupráca pri zabezpečovaní okresného a krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl;
  • SOŠ Zlaté Moravce - spolupráca pri vedení záverečných prác maturantov;
  • ZŠ s MŠ sv. Gorazda – metodická pomoc pri výučbe predmetu technika a možnosť výskumných aktivít spojených s výučbou predmetu technika
  • ZŠ Nábrežie mládeže - spolupráca pri zabezpečovaní okresného a krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl;
  • Spojená škola, ŠZŠI pre žiakov s NKS, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení – spolupráca v rámci aplikácie prostriedkov IKT pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami