Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Oprávnenie

Katedra techniky a informačných technológií získala 16. 09. 2014 Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2. - Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov.