Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí 17.2.2022

Predstavenie inovovaných študijných programov
15:00 – 15:30 Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry
Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „Učiteľstvo techniky v kombinácii“, „Učiteľstvo praktickej prípravy“, „Učiteľstvo techniky“, „Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce“. Informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní.
Prístup: https://meet.ukf.sk/PF-DRD01120
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
15:00 – 16:00 Webinár: Programovanie mikrokontroléra Micro:bit
Exkurz do základov programovania a získanie zručností s prácou s mikrokontrolerom
Mgr. Erik Krajinčák
Registrácia na webinár prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Prihlásenie na webinár prostredníctvom Google Chrome na linku: https://meet.ukf.sk/MICROBIT
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
15:00 – 16:00 Webinár: Úprava digitálnej fotografie v online prostredí
Naučíš sa kreatívne spôsoby úpravy fotografií bez nutnosti inštalovania aplikácií.
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Registrácia na webinár prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Prihlásenie na webinár prostredníctvom Google Chrome na linku: https://meet.ukf.sk/Uprava-digitalnej-fotografie-v-online-prostredi
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
14:30 – 15:00 Webinár: Ako komunikujú technici v praxi?
Komunikácia v technike od verbálnej k neverbálnej komunikácii s využitím grafického softveru.

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Ak sa chceš vyskúšať 3D modelovanie v CAD, naištaluj si do svojho PC bezplatnú študentskú verziu CAD. Stačí byť študentom SŠ alebo VŠ a prihlásiť sa. Odporúčame vybrať si českú verziu. Viac info: https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual
Registrácia na webinár prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Prihlásenie na webinár prostredníctvom Google Chrome na linku: https://meet.ukf.sk/komunikacia
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
14:30 – 15:00 Webinár: Využitie softvéru Smart Learning Suite/Lumio vo vzdelávaní
Smart learning Suite je digitálny vzdelávací nástroj na transformáciu vyučovacích hodín na aktivizujúce, kolaboratívne vzdelávacie aktivity, ktoré zapájajú študentov na ich vlastných zariadeniach alebo prostredníctvom interaktívneho displeja alebo tabule. Účastníci webináru sa podrobnejšie oboznámia s jeho súčasťou, ktorou je softvér SMART Notebook, tento možno považovať za výkonný nástroj na vytváranie a sprostredkovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.
doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.
Registrácia na webinár prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Prihlásenie na webinár prostredníctvom Google Chrome na linku: https://meet.ukf.sk/smart
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
 
Webináre sú realizované s podporou projektu: ZML-2020/8148:34-A1101 Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre
 
Video prezentácia katedry –