Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí UKF už 22. februára 2024
Vitajte na KTIT

Absolútnou víťazkou je naša absolventka UKF

Obrovská gratulácia Silvii Manduľákovej! V prestížnej Ankete Slovenka roka 2023, ktorej slávnostný galavečer sa konal 23. júna, sa stala Slovenkou roka 2023 v kategórii Podpora mladých talentov a zároveň získala titul Absolútna Slovenka roka 2023. Ocenenie jej odovzdali Eliška Kubíková, dvojnásobná docentka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Daniela Čaplovičová, členka predstavenstva spoločnosti HYZA a Danka Capáková, spoločnosť Kávoholik.
R Slovenka23 perex01w
PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., absolventka magisterského aj doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF
a zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, sa tak pridala k ostatným 26 úspešným ženám, ktoré si na základe výsledkov hlasovania divákov a čitateľov odniesli prestížne tituly víťaziek v ďalších 8 kategóriách aktuálneho 15. ročníka. O titule Absolútna Slovenka roka rozhodla nominačná komisia v zložení Ing. Vladimír Bakeš, PhD., Ľuboš Machaj, Marián Turner, RNDr. Tomislav Jurik, CSc., Andrea Gontkovičová, Tatiana Nátna, Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. doc MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, Ing. Vladimír Grežo, Ing. Mikuláš Milko a Katarína Hanzelová.
Nový projekt
Našej absolventke k dvojnásobnému titulu ale aj ostatným víťazkám srdečne gratulujeme.
O aktivitách PhDr. Silvie Manduľákovej, PhD., ktoré oslovili nominačnú komisiu aj čitateľov, čítajte viac v rozhovore, ktorý nám nedávno poskytla.
Viac o finále Ankety Slovenska roka 2023 a víťazkách ostatných kategórií nájdete na TU.
Text: spracovala Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, na základe informácií z portálu Týždenník Slovenka
Foto: Týždenník Slovenka/Ženský web, Viačeslav Šambazov, archív Silvie Manduľákovej

Aktuality