Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí UKF už 22. februára 2024
Vitajte na KTIT

Študenti KTIT na Olympiáde techniky v Plzni

Študenti Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF každoročne reprezentujú našu univerzitu na medzinárodnej súťaži Olympiáda Techniky Plzeň, ktorá sa tento rok konala 21. a 22. mája 2019. Súťaž už 14 rokov organizuje Západočeská univerzita v Plzni.

V konkurencii 71 súťažiacich študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia zo šiestich krajín Európy (Česko, Slovensko, Poľsko, Rusko, Grécko a Slovinsko) našu univerzitu reprezentovali dvaja študenti: Bc. Daniel Tuček a Daniela Cvičelová. Obaja boli so svojimi súťažnými prácami zaradení do sekcie technických odborných prác, v ktorej bolo prezentovaných celkovo 26 prác. Sme veľmi hrdí, že v silnej konkurencii súťažiacich sa Bc. Daniel Tuček umiestnil na veľmi peknom 3. mieste s prácou Poklad zo smetí alebo nový život retro počítača. Napriek tomu, že Daniela Cvičelová sa s odbornou prácou Terminologický slovník k elektropneumatickým zariadeniam neumiestnila na víťazných pozíciách, našu univerzitu veľmi dobre reprezentovala.
Obom zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu a výhercovi blahoželáme.

Text: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií

1

2

DSCF8835

DSCF8842

DSCF8844

DSCF8845

DSCF8885

IMG 1987

Aktuality