Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Blahoželáme výhercom katedrového kola ŠVOČ!

Dňa 26. apríla 2017 sa konalo katedrové kolo ŠVOČ. Pod vedením prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. posudzovala práce študentov odborná komisia v zložení:

  • doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
  • Dr. Hab. prof. Aleksander Piecuch – UR Rzeszów, Poľská republika
  • Dr. Hab. Prof. Ewa Wysocka – Śląski Universytet v Katowicach, Poľská republika
  • Mgr. Peter Hodál –1. ročník, PhD.
Čítať ďalej...

ŠVOČ 2017

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo
súťaže ŠVOČ,
ktoré sa bude konať
26.4.2017 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Čítať ďalej...

ŠVOUČ 2016

Dňa 6. apríla 2016 organizovala Katedra techniky a informačných technológií katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré má už dlhoročnú tradíciu. Cieľom súťaže je prezentovať výsledky vedeckej činnosti študentov, ale aj  podeliť sa o informácie a skúsenosti, ktoré získali počas prípravy a realizácie svojich výskumov, či projektov. Aj v školskom roku 2015/2016 mali študenti možnosť  prihlásiť svoje práce, podľa ich zamerania, do dvoch sekcií:

  1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
  2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.
Čítať ďalej...