Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOČ 2021

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 28.4.2021 o 9,00 hodine na KTIT vo virtuálnej miestnosti https://meet.ukf.sk/SVOUC

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Požiadavky na prácu:

  • Téma práce: Téma práce je volená podľa vlastného záujmu študenta.
  • Rozsah: 8 - 10 strán formátu A4
  • Štruktúra práce: Práca musí byť vypracovaná podľa nasledovnej štruktúry: titulný list, abstrakt, obsah, úvod, jednotlivé kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov a prílohy (ak sú potrebné).
  • Formálna úprava práce: Práca musí byť písaná v súlade s normou STN ISO 690.

Termín a forma odovzdania práce: Prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe najneskôr do 26. apríla 2021 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. (v písomnej forme sa práca neodovzdáva).

Na obhajobu práce je potrebné vypracovať prezentáciu. Každý účastník bude mať na prezentáciu svojej súťažnej práce vymedzený čas 10 minút.
Teším sa na Vašu účasť!

Kontakt: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., +421 905 274 882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.