Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspech študenta Katedry techniky a informačných technológií na medzinárodnej súťaži ŠVOUČ.

Úspech študenta Katedry techniky a informačných technológií na medzinárodnej súťaži ŠVOUČ.

Študent Katedry techniky a informačných technológií Bc. Erik Krajinčák sa 3.12.2020 zúčastnil na štrnástom ročníku medzinárodnej súťaže ŠVOUČ, ktorú organizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Súťaž ŠVOUČ prebiehala online prostredníctvom platformy ZOOM a súťažiaci boli rozdelení do troch sekcií:

  1. Učiteľské odbory,
  2. Pedagogické odbory,
  3. Výtvarná tvorba.

Bc. Erik Krajinčák sa do súťaže v kategórii Učiteľské odbory, prihlásil s prácou „Digitalne laboratórium automatizácie“, ktorá vychádza z jeho diplomovej práce „Vyučovanie programovania pomocou mikrokontrolérov“, ktorú vypracováva pod vedením Mgr. Miroslava Šeba, PhD.
V silnej konkurencii zahraničných študentov náš študent Bc. Erik Krajinčák obsadil krásne tretie miesto.

Za tento úspech mu srdečne gratulujeme.

erik2