Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Mobility - prijatie pracovníkov a učiteľov zo zahraničia v roku 2015

Účastník: Ing. Jindřich Korytář
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Mgr. Petr Vybíral
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Čítať ďalej...

Účasť študentov a doktorandov na ŠVOUČ v zahraničí v roku 2015

Účastník: Bc. Marek Števík
Študijný program: Učiteľstvo technickej výchovy
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Názov príspevku: Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov
Súťaž: Olympiáda techniky -medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti v oblasti techniky
Miesto konania: Univerzita Plzeň, Česká republika, máj 2015
Umiestnenie: 1. miesto

Čítať ďalej...

Študenti zo zahraničia

Doktorand: Mgr. Elźbieta Cygnar (do 21. 08. 2015)
Pracovisko doktoranda: Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Poľsko
Školiace pracovisko: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Študijný odbor/program, forma štúdia: 1.1.10 Odborová didaktika: didaktika odborných technických predmetov, externá forma
Školiteľ: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Školiteľ – špecialista: doc. Mgr. Henryk Noga, PhD.
Krajina pôvodu: Poľská republika

Čítať ďalej...