Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študenti zo zahraničia

Doktorand: Mgr. Elźbieta Cygnar (do 21. 08. 2015)
Pracovisko doktoranda: Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Poľsko
Školiace pracovisko: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Študijný odbor/program, forma štúdia: 1.1.10 Odborová didaktika: didaktika odborných technických predmetov, externá forma
Školiteľ: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Školiteľ – špecialista: doc. Mgr. Henryk Noga, PhD.
Krajina pôvodu: Poľská republika

Čítať ďalej...