Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Mobility - prijatie pracovníkov a učiteľov zo zahraničia v roku 2015

Účastník: Ing. Jindřich Korytář
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Mgr. Petr Vybíral
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Dr. Tomasz Prauzner
Krajina pôvodu: Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: LLP/Erasmus
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

 

Účastník: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Dr. Paweł Ptak, PhD.
Krajina pôvodu: Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: dr. Justyna Bojanowicz
Krajina pôvodu: Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Dr. Zsolt István Benkó, PhD.
Krajina pôvodu: Maďarsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Dr. Gábor Dózsa, PhD.
Krajina pôvodu: Maďarsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: LLP/Erasmus
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

 

Účastník: dr. hab. prof. UP Henryk Noga

Krajina pôvodu: Univerzita Krakov, Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: dr. hab. prof. UP Krysztof Pytel
Krajina pôvodu: Univerzita Krakov, Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Krajina pôvodu: Česká Republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
Krajina pôvodu: Česká Republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: doc. Ing. Alzbieta Salata,PhD.
Krajina pôvodu: Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF