Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Účasť študentov a doktorandov na ŠVOUČ v zahraničí v roku 2015

Účastník: Bc. Marek Števík
Študijný program: Učiteľstvo technickej výchovy
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Názov príspevku: Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov
Súťaž: Olympiáda techniky -medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti v oblasti techniky
Miesto konania: Univerzita Plzeň, Česká republika, máj 2015
Umiestnenie: 1. miesto

Účastník: Bc. Michal Krištofík a Bc. Erik Višňovský
Študijný program: Učiteľstvo technickej výchovy

Stupeň štúdia: 2. stupeň
Názov príspevku: Užívateľská príručka pre Autocad 2014 a jej využitie v predmete technika na základných školách
Súťaž: Olympiáda techniky -medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti v oblasti techniky
Miesto konania: Univerzita Plzeň, Česká republika, máj 2015
Umiestnenie: 2. miesto

Účastník: Bc. Miroslav Kopecký
Študijný program: Učiteľstvo technickej výchovy
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Názov príspevku: Hlavolamy
Súťaž: Olympiáda techniky -medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti v oblasti techniky
Miesto konania: Univerzita Plzeň, Česká republika, máj 2015
Umiestnenie: mimo poradia

Účastník: Bc. Lukáš Vaněk
Študijný program: Učiteľstvo technickej výchovy
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Názov príspevku: Konštrukčné a ovládacie prvky organu
Súťaž: Olympiáda techniky -medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti v oblasti techniky
Miesto konania: Univerzita Plzeň, Česká republika, máj 2015
Umiestnenie: mimo poradia