Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Mobility – učiteľov a pracovníkov za rok 2015

Účastník: Mgr. Peter Kuna, PhD. (KTIT PF UKF)
Krajina pobytu: Česká republika
Prednáška: pracovné stretnutie
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: školenie Raspberry Pi 2 a Windows IoT Core

Účastník: Mgr. Peter Kuna, PhD. (KTIT PF UKF)
Krajina pobytu: Nemecko
Prednáška: pracovné stretnutie
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: projekt Tempus - Desire – pracovné stretnutie
Prijímajúca inštitúcia: Ilmenau University of Technology

Účastník: Mgr. Peter Kuna, PhD. (KTIT PF UKF)
Krajina pobytu: Arménsko
Prednáška: Pracovné stretnutie riešiteľov projektu Tempus
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Pracovné stretnutie k projektu Tempus - Desire
Prijímajúca inštitúcia: State Engineering University of Armenia (Polytechnic)
Yerevan State University of Architecture and Construction

Účastník: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. (KTIT PF UKF)
Krajina pobytu: Gruzínsko
Prednáška: Pracovné stretnutie riešiteľov projektu Tempus
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Hodnotenie priebežných výsledkov a účasť na výcvikových aktivitách Class Master
Prijímajúca inštitúcia: Tbilisi State University
Georgian Technical University

 

Účastník: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (KTIT PF UKF)

Krajina pobytu: Poľsko

Prednáška: Konzultácie o ďalšej spolupráci a mobilitách pracovníkov a študentov oboch inšitúcií.
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca inštitúcia: POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PULASKIEGO W RADOMIU

Účastník: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (KTIT PF UKF)
Krajina pobytu: Gruzínsko
Prednáška: Pracovné stretnutie riešiteľov projektu Tempus
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Hodnotenie priebežných výsledkov a účasť na výcvikových aktivitách Class Master
Prijímajúca inštitúcia: Tbilisi State University
Georgian Technical University

 

Účastník: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (KTIT PF UKF)
Krajina pobytu: Arménsko
Prednáška: Pracovné stretnutie riešiteľov projektu Tempus
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Pracovné stretnutie k projektu Tempus - Desire
Prijímajúca inštitúcia: State Engineering University of Armenia (Polytechnic)
Yerevan State University of Architecture and Construction

 

Účastník: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. (KTIT PF UKF)

Názov prednášky: Mathematics and Physics as a Part the Occupational Safety and Health Study Programme.
Innovation of the Occupational Health and Safety Study Programme.
Lifelong learning in the professional practice.
How to Support Technology Education: What Does the Practice in Slovakia Show.
Názov podujatia: 18th International Conference on Interactive Collaborative Learning
(ICL2015) 44rd IGIP International Conference on Engineering
Pedagogy
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Civil and Environmental Engineering Department. Università di
Firenze
Miesto konania: Florencia, Taliansko

Účastník: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: How to Support Technology Education: What Does the Practice in Slovakia Show.
Informatics as a Part of Study Programmes in Economy and Management.
Experiences from Field Research on Technology Education at ISCED Level 2
Názov podujatia: 18th International Conference on Interactive Collaborative Learning
(ICL2015) 44rd IGIP International Conference on Engineering
Pedagogy
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Civil and Environmental Engineering Department. Università di
Firenze.
Miesto konania: Florencia, Taliansko

Účastník: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky:
Názov podujatia: Olympiáda techniky Plzeň 2015
Charakter podujatia: konferencia
Organizátor podujatia: Civil and Environmental Engineering Department Università di
Firenze
Miesto konania: Florencia, Taliansko

Účastník: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: The education of students of the academic discipline of Safety and Healthcare with the support of informational and communicational Technologies.
Názov podujatia: Schola 2015 – Nové prístupy v inžinierskej pedagogike
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: DTI Dubnica na Váhom, IGIP, VŠTE v Českých Budějovicích
Miesto konania: Hollabrunn, Rakúsko

Účastník: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: Comparison of the results from the analysis of teaching elementary school students in the field of safety and healthcare in Slovak and Czech Republic.
Názov podujatia: Schola 2015 – Nové prístupy v inžinierskej pedagogike
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: DTI Dubnica na Váhom, IGIP, VŠTE v Českých Budějovicích
Miesto konania: Hollabrunn, Rakúsko

Účastník: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: Vzdelávanie k BOZP ako súčasť celoživotného vzdelávania.
Názov podujatia: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej edukacji - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Sączu
Miesto konania: Nowy Sacz, Poľsko

Účastník: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: Remote experiments, from internet to intranet.
Názov podujatia: EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Uniwersytet Rzeszowski
Miesto konania: Rzeszow, Poľsko

Účastník: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky:
Názov podujatia: TECHNICZNA TWÓRCZOSC STUDENTOW REALIZOWANE PROJEKTY PRAC KONCOWYCH
Charakter podujatia: výstava technickej tvorivosti študentov
Organizátor podujatia: INSTYTUT TECHNIKI UPW KRAKOWIE, KATEDRA TECHNIKI
I TECHNOLOGII
Miesto konania: Krakov, Poľsko

Účastník: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky:
Názov podujatia: Olympiáda techniky Plzeň 2015
Charakter podujatia: konferencia
Organizátor podujatia: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické
výchovy ZČU v Plzni
Miesto konania: Plzeň, Česká republika

Účastník: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Názov prednášky:
Názov podujatia: Bezpečnosť a ochrana zdraví při práci 2015
Charakter podujatia: Medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Miesto konania: Ostrava - Rožnov pod Radhoštěm

Účastník: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky:
Názov podujatia: EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Uniwersytet Rzeszowski
Miesto konania: Rzeszow, Poľsko

Účastník: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky:
Názov podujatia: Olympiáda techniky Plzeň 2015
Charakter podujatia: konferencia
Organizátor podujatia: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické
výchovy ZČU v Plzni
Miesto konania: Plzeň, Česká republika

Účastník: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike.
Názov podujatia: EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Uniwersytet Rzeszowski
Miesto konania: Rzeszow, Poľsko

Účastník: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky:
Názov podujatia: Olympiáda techniky Plzeň 2015
Charakter podujatia: konferencia
Organizátor podujatia: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické
výchovy ZČU v Plzni
Miesto konania: Plzeň, Česká republika

Účastník: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Názov prednášky: Technológie odstraňovania azbestocementových materiálov.
Názov podujatia: Bezpečnosť a ochrana zdraví při práci 2015
Charakter podujatia: Medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Miesto konania: Ostrava - Rožnov pod Radhoštěm

Účastník: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD. (KTIT PF UKF)
Názov prednášky: STUDENT ATTITUDES TOWARD THE TEACHER OF SUBJECT TECHNOLOGY
Názov podujatia: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej edukacji - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Sączu
Miesto konania: Nowy Sacz, Poľsko