Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Účasť učiteľov zo zahraničia na konferenciách alebo umeleckých podujatiach v roku 2015

Účastník: Mgr. Marzena Kielbasa
Krajina pôvodu: Poľsko
Názov prednášky: THE PROJECT METHOD IN THE DEVELOPMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS‘ TECHNICAL CREATIVITY
Názov podujatia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju
vedecko-pedagogickej činnosti
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Miesto konania: Nitra

 

Účastník: Mgr. Aleksandra Knych
Krajina pôvodu: Poľsko
Názov prednášky: DEVELOPING INTERESTS AND TALENTS AS AN IMPORTANT
ROLE OF SCHOOL
Názov podujatia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju
vedecko-pedagogickej činnosti
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Miesto konania: Nitra

Účastník: Mgr. Inž. Alžbieta Cygnar
Krajina pôvodu: Poľsko
Názov prednášky: THE INFORMATION TECHNOLOGY CONTENT IN TEACHING
PROGRAM FOR 4-6 GREDES OF PRIMARY SCHOOL IN VIEW
OF PROBLEMS OF COMPUTER TECHNOLOGY GROWTH
Názov podujatia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju
vedecko-pedagogickej činnosti
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Miesto konania: Nitra

 

Študent: Mgr. Marzena Kielbasa
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Krajina pôvodu: Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Študent: Mgr. Aleksandra Knych
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Krajina pôvodu: Poľsko
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF