Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Konferencia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

organizuje

Konferenciu: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti


dňa 21. júna 2017


Organizátor:

Katedra techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Termín:
dňa 21. júna 2017

Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií,
Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, Nitra, 949 74

Garanti:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.

Kontaktný organizátor:
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Dražovská 4, 949 74 Nitra
telefón: +421 37 6408 342
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vložné: osobná účasť s príspevkom 20,- €
bez osobnej účasti s príspevkom 12,- €
Vložné prosíme uhradiť do 17. 6. 2017 na:
Banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT: SPSRSKBAXXX
variabilný symbol 0114
konštantný symbol 0308
V prípade, že účastník konferencie potrebuje vystaviť faktúru, je potrebné túto skutočnosť uviesť v prihláške.
Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník na CD nosiči.
Termín podania prihlášok je do 17. 6. 2017. Prihlášky prosíme poslať e-mailom na adresu kontaktného organizátora (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ).
Prihláška na konferenciu je dostupná TU

Po prihlásení v termíne po 17. 6. 2017 budete prostredníctvom e-mailu informovaní o programe a priebehu konferencie.
Kópiu potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku pošlite na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Na písanie príspevku prosíme použiť šablónu príspevku v nastavených štýloch a formátoch!
Príspevky prosím odovzdajte pri prezentácii.


POKYNY PRE VYPRACOVANIE PRÍSPEVKU

Na napísanie príspevku použite šablónu, ktorá je dostupná TU

Maximálny rozsah príspevku je 6 strán. V prípade, že autorom článku je doktorand, tak lektorom článku je jeho školiteľ.