Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Konferencia doktorandov Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta

Katedra techniky a informačných technológií

organizuje

Konferenciu doktorandov

Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

dňa 13. júna 2018


Organizátor:

Katedra techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Termín:
dňa 13. júna 2018

Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií,
Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, Nitra, 949 74

Garanti:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

Kontaktný organizátor:
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Dražovská 4, 949 74 Nitra
telefón: 0907 670 234
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vložné: osobná účasť s príspevkom 20,- €

Vložné prosíme uhradiť do 11. 6. 2018 na:
Banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000073068/8180
variabilný symbol 0114
konštantný symbol 0308
V prípade, že účastník konferencie potrebuje vystaviť faktúru, je potrebné túto skutočnosť uviesť v prihláške.
Z konferencie doktorandov bude vydaný recenzovaný zborník na CD nosiči. Recenzentom príspevku je školiteľ doktoranda.
Termín podania prihlášok je do 11. 6. 2018. Prihlášky prosíme poslať e-mailom na adresu kontaktného organizátora (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
Prihláška na konferenciu je dostupná  tu

Po prihlásení v termíne po 11. 6. 2018 budete prostredníctvom e-mailu informovaní o programe a priebehu konferencie.

Konferencia je určená všetkým doktorandom tak, aby mali možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Z tohto dôvodu garanti konferencie striktne neurčujú tematické oblasti.
Kópiu potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku pošlite na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Na písanie príspevku prosíme použiť šablónu príspevku v nastavených štýloch a formátoch!
Príspevky prosím odovzdajte pri prezentácii.
POKYNY PRE VYPRACOVANIE PRÍSPEVKU

Na napísanie príspevku použite šablónu, ktorá je dostupná tu

Maximálny rozsah príspevku je 6 strán. V prípade, že autorom článku je doktorand, tak lektorom článku je jeho školiteľ.