Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Konferencia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra techniky a informačných technológií
 
organizuje 
Konferenciu

 Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

s podporou projektu  APVV – 15-0368 - Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
ROZVOJ TVORIVÉHO A KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

dňa 25. júna 2019


Organizátor:
Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Katedra techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Termín:
dňa 25. júna 2019

Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií,
Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, Nitra, 949 74

Garanti:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.

Kontaktný organizátor:
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Dražovská 4, 949 74 Nitra
telefón: +421 37 6408 342
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Vložné: 0 €

Konferencia je financovaná z projektu APVV – 15-0368 - Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.
Podmienkou zaradenia príspevku do zborníka konferencie je jeho osobná prezentácia na konferencii.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník na CD nosiči.
Termín podania prihlášok je do 23. 6. 2019. Prihlášky prosíme poslať e-mailom na adresu kontaktného organizátora (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
Prihláška na konferenciu je dostupná TU

Po prihlásení v termíne po 23. 6. 2019 budete prostredníctvom e-mailu informovaní o programe a priebehu konferencie.
Na písanie príspevku prosíme použiť šablónu príspevku v nastavených štýloch a formátoch!
Príspevky prosím odovzdajte pri prezentácii.
POKYNY PRE VYPRACOVANIE PRÍSPEVKU

Na napísanie príspevku použite šablónu, ktorá je dostupná TU.

Maximálny rozsah príspevku je 6 strán. V prípade, že autorom článku je doktorand, tak lektorom článku je jeho školiteľ.