Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Desire Symposium

Vážení kolegovia,
Dovoľujeme si vás a vašich spolupracovníkov pozvať na medzinárodné vedecké sympózium s názvom Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering, ktoré sa uskutoční na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre v termíne 11. – 15. septembra 2016.
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.desiresymposium.com
Tešíme sa na stretnutie s vami na vedeckom medzinárodnom sympóziu v Nitre v septembri 2016.
Organizačný výbor