Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Aktuálne projekty

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530

TEMPUS -> 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE: Development of Emnedded System Courses with implemantation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM (DesIRE)

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Alena Hašková - Peter Kuna - Eva Malá - Miroslav Šebo - Viera Tomková - Monika Valentová

Partneri projektu: Dirk Van Merod - Thomas Moore (BE) Borys Grinchenko Kyjv University (UA) Crimean Engineering and Pedagogical Universita (UA) Donbass State Engineering Academy (UA) Georgian Technical Universita (GE) Ilmenau University of Technology (DE) Ivane Javakhishvili Tbilisy State University (GE) State Engineering University of Armenia (Polytechnic)(AM) Yerevan State University of Architecture and Construction (AM) Yerevan Telecommunication Reseach Institute CJSC (AM) Zaporizhzhya National Technical University (UA)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska únia

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 30.11.2013

Doba riešenia: 12/2015 - 12/2015

Cieľom projektu je inovácia vzdelávania a jeho prepojenia s praxou. Projekt sa zaoberá tvorbou moderných nástrojov pre virtuálne vzdelávanie a ich implementáciu do kurikula. Výstupom je objavovanie nových vzdelávacích metód. Základnou myšlienkou je tvorba nových vzdelávacích a pedagogických prístupov, ktoré umožnia tvorbu kurzových materiálov pre rozličnú vstupnú úroveň celoživotného vzdelávania končiacich študentov. Ambíciou DesIRE projektu je vývoj teoretického a praktického kurikula na \"embedded platforme\" a PC nástrojov, ktoré sú súčasťou projektu a sú podporované dostatočným množstvom vzdelávacích kurzov. DesIRE konzorcium pozostáva z 12 partnerov so vzdelávacími zručnosťami a ekonomických partnerov.

DesIRE

desire

Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM

Wider Objectives
  • To change the theoretical type of learning in Ukraine, Georgia and Armenia to practice-oriented competence-based approach.
  • To speed up integration between Higher Educational Institutes and business in target countries.
  • To establish cooperation between EU and target countries in education and research.
Specific Project Objectives
  • To create practice-oriented curricula and modules in Embedded Systems, with the learning support of dedicated embedded hardware for lab exercises.
  • To create remote and virtual laboratories in Embedded System in UA, GE, AM for distance and e-learning
  • To form the competences necessary for the Labor Market in Embedded Systems, being technical knowledge and expertise and soft skills.
  • To provide lab infrastructure for CAM/CAD/CAE.
  • To establish interactive Wiki-based project management tools and an electronic learning environment.
  • To disseminate knowledge gained to external stakeholders, like private enterprises, public entities and employment agencies.
New Teaching Approaches in Engineering

Download New Teaching Approaches in Engineering

Activities

Download activities

Annual report

Download annual report

Dummer course

Downaload summer course

Photograhy

See photography

Desire Study materials

New teaching Approaches in Engineering

Soft skills for engineers

Desire Learning Mangement

Desire Quality Engineering

APVV -> APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa

Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Gadušová

Spoluriešitelia z UKF: Igor Lomnický - Ľubica Predanocyová - Viera Jakubovská - Gabriela Jonášková - Eva Švarbová - Mária Lalinská - Daniela Müglová - Jana Harťanská - Beáta Hockicková - Ružena Žilová - Eva Stranovská - Eva Fandelová - Soňa Čeretková - Gabriela Pavlovičová - Anna Sandanusová - Hilda Kramáreková - Ľubomíra Valovičová - Alena Hašková - Eva Malá - Katarína Szíjjártóová - Lenka Magová - Petra Baďová - Ivana Boboňová - Petra Jedličková - Zuzana Naštická - Lucia Klimentová - Andrej Svorad - Petronela Šovčíková

Spoluriešitelia mimo UKF: Dvorjaková S. (LPH Vranov nad Topľou, s.r.o.), Šabíková H. (Nitra)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.07.2015

Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019

Projekt orientuje svoje ciele na humanistické princípy hodnotenia, jeho kvalitatívne aspekty, inovuje existujúce evaluačné prístupy a otvorí priestor pre nové aspekty hodnotenia. Cieľom projektu je navrhnúť a pilotne overiť súbor nástrojov a kritérií na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa pre kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti na jednotlivých kariérnych stupňoch.

 

KEGA -> K-14-102-00: Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi

Zodpovedný riešiteľ: Danka Lukáčová

Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Kozík - Miroslav Šebo - Peter Kuna - Gabriel Bánesz - Ján Širka

Spoluriešitelia mimo UKF: Olvecký, M. - Šimon, M. - Dirigová Luptáková, I. - Jurinová, J. - Gabriška, D.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 31.01.2014

Doba riešenia: 3/2014 - 12/2016

Zámerom riešenia projektu je analýza dostupných vzdialených experimentov na Internete, vytvorenie kritérií hodnotenia ich obsahovej a technickej kvality a vytvorenie katalógu vzdialených reálnych experimentov so základnými informáciami pre užívateľa. Technickým výstupom riešenia projektu bude vytvorenie reálnych vzdialených experimentov s využitím moderných prvkov priemyslovej automatizácie.