Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2018/2019.

UKF Nitra – Pedagogická fakulta – Katedra techniky a informačných technológií vyhlasujú dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2018/2019.

Dôležité termíny: podanie prihlášky na denné aj externé štúdium do 15. augusta 2018

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Učiteľstvo praktickej prípravy
  • Učiteľstvo techniky
  • Učiteľstvo predmetov v kombinácii
Čítať ďalej...