Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2018/2019.

UKF Nitra – Pedagogická fakulta – Katedra techniky a informačných technológií vyhlasujú dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2018/2019.

Dôležité termíny: podanie prihlášky na denné aj externé štúdium do 15. augusta 2018

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Učiteľstvo praktickej prípravy
  • Učiteľstvo techniky
  • Učiteľstvo predmetov v kombinácii


Študijný program učiteľstvo predmetov je tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa v dodatočnom prijímacom konaní na bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov:

  • Učiteľstvo techniky v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia, pedagogiky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry - a s ďalšími predmetmi podľa ponuky Fakulty prírodných vied.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ročné školné 500,- €)
  • Učiteľstvo praktickej prípravy (ročné školné 500,- €)

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

  • Učiteľstvo techniky
  • Učiteľstvo techniky v kombinácii

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej

  • Učiteľstvo techniky – (ročné školné 500 €)

Poznámka:
Na študijné programy sa nekoná prijímacia skúška.

Viac informácií nájdete TU