Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 16.2.2017 sa uskutoční Univerzitný deň otvorených dverí, na ktrorý vás srdečne pozývame. 
Program dňa otvorených dverí na Katedre techniky a informačných technológií:
KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŠP: učiteľstvo techniky v kombinácii ,učiteľstvo praktickej prípravy
Kontakt: http://www.ktit.pf.ukf.sk, +421 376408343 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
(v budove KTIT PF UKF blok D, miestnosť 112)
08.30 – 13.00Poradenské stredisko, prezentácia katedry a panelová diskusia uchádzačov o štúdium na katedre s pedagógmi katedry a vybranými študentmi, multimediálna prezentácia študijných programov KTIT.
 • workshop so zameraním na technológie spracovania technických
  materiálov - každú hodinu (miestnosť 012),
 •  prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry
  v priestoroch KTIT spojená s multimediálnou prezentáciou katedry,
 • výstava študentských prác a riešených úloh v rámci záverečných
  bakalárskych a diplomových prác spojená s problematikou zapojenia
  študentov do výskumnej práce na katedre (miestnosť 107),
 • prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT (miestnosť
  09, laboratórium 017),
 • ukážky laboratórnych cvičení, zaujímavostí a špecifík jednotlivých
  študijných odborov KTIT a prezentácia experimentov (miestnosť O7),
 • diskusia s uchádzačmi o akreditovaných študijných
  programoch, možnostiach štúdia a podmienkach,
 • powerpoint prezentácia Zo života Katedry techniky a informačných
  technológií,
 • prezentácia medzinárodnej spolupráce pedagógov katedry
  a angažovanosti študentov bakalárskeho, magisterského
  a doktorandského stupňa štúdia,
 • workshop určený záujemcom o štúdium ponúkaných študijných
  programov – miestnosť 07.

 PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 16.2.2017 NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UKF V NITRE

dod2017 plagat