Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Elektronické vzdelávacie moduly pre meranie faktorov pracovného prostredia

Elektronické vzdelávacie moduly pre meranie faktorov pracovného prostredia
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
monografia BALUSE 3
 
Nitra 2022
 
Recenzenti:

prof. dr. hab. Henryk Noga
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing. Paed. IGIP

Editori:

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.

ISBN 978-80-558-1990-7
EAN 9788055819907

Celý text vo formáte PDF