Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií sa prezentovala na letnej škole medzinárodného projektu STEMkey v portugalskom Lisabone

Vyučovanie s koncepciou STEM predstavuje vzdelávanie, ktoré využíva prepojenie vedy, techniky, matematiky, inžinierstva a prírodných vied. Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej Fakulty UKF v Nitre sú súčasťou riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu STEMkey, ktorý za UKF vedie doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.  V rámci riešenia projektu sa v portugalskom Lisabone organizovala letná škola, kde sa budúci učitelia učili osvojiť si túto koncepciu pre výkon svojho budúceho povolania. Za KTIT PF UKF sa na letnej škole zúčastnili doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a študenti Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková, PaedDr. Erik Krajinčák a Tomáš Hegedús. Katedra pre letnú školu pripravila úlohu, v ktorej bolo potrebné vyriešiť čerpanie znečistenej vody ovládané pomocou mikrokontrolera BBC micro:bit, do pieskového filtra. Zadanie mali za úlohu vyriešiť účastníci letnej školy. Išlo o študentov z viacerých univerzít Európy, ktorí zadanú úlohu úspešne zvládli. Študenti a pedagógovia sa zároveň zúčastnili aktivít, ktoré pripravili členovia riešiteľského kolektívu z iných krajín EÚ (Nórsko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Česko, Chorvátsko, Slovinsko, Turecko, Dánsko, Cyprus....).
Osobitne oceňujeme účasť študentky doktorandského štúdia Didaktika technických predmetov z KTIT PF UKF Mgr. Andreji Šoporovej Chochoľákovej, ktorá aktivitu pripravenú našou katedrou na letnej škole viedla.
Súbežne s Letnou školu sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu STEMkey, ktorí zhodnotili priebeh letnej školy a dohodli ďalšie úlohy potrebné pre úspešné ukončenie celého projektu.
 
Text: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Fotografie: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
 
IMG 20230626 100649 2
 
IMG 20230626 120349 2
 
IMG 20230630 113902 1 2
 
IMG 20230627 144252 2
 
IMG 20230630 101515 2
 
IMG 20230630 113858 2