Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Prof. Kasanický na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Významný odborník v oblasti súdneho inžinierstva prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., dňa 12.05.2015 prednášal na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre. Prof. Kasanický je riaditeľom Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity. Zameranie ústavu je zabezpečovanie forezného výskumu a vzdelávania. Významným spôsobom sa podieľa na medzinárodnej spolupráci medzi najvýznamnejšími európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou v doprave a analýzou dopravných nehôd. Prof. Kasanický sa podieľa aj na riešení významných vedeckých a výskumných európskych projektov. Má rozsiahlu publikačnú a vedeckú činnosť v oblasti technických vied a expertíz.

Čítať ďalej...