Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Pozvánka na prednášky prof. Ing. Gustáva Kasanického, CSc.

Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., je riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Hlavnou náplňou ÚZVV je zabezpečovanie forenzného výskumu a vzdelávania. ÚZVV sa významným spôsobom podieľa na medzinárodnej spolupráci medzi najvýznamnejšími inštitúciami zaoberajúcimi sa bezpečnosťou v doprave a analýzou dopravných nehôd. Taktiež sa neustále zapája do významných vedeckých a výskumných európskych projektov. Má rozsiahlu publikačnú a vedeckú činnosť v technických vedách a v expertízach.

Pozvánka