Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Doktorandka Katedry techniky a informačných technológií zvíťazila na medzinárodnej Olympiáde techniky v Plzni.

Doktorandi z Katedry techniky a informačných technológií PaedDr. Erik Krajinčák a Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková sa 23. 5 – 24.5. 2023 zúčastnili 17. ročníka medzinárodnej súťaže a konferencie Olympiáda techniky Plzeň 2023, ktorá sa konala na Západočeskej univerzite v Plzni. V obrovskej konkurencií viac ako 70 študentov z 12 škôl a štyroch štátov (Grécko, Poľsko, Slovensko a Česka republika) so svojimi prácami výborne reprezentovali našu univerzitu. PaedDr. Erik Krajinčák, ktorého školiteľom bola doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo, PhD. so svojou prácou Vzdelávanie pedagógov technických predmetov so zameraním na elektrotechniku, zaujal študentov, ale aj odbornú porotu. Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková, ktorej školiteľkou bola doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. prezentovala prácu Edukačné využitie kultúrnej pamiatky v predmete technika. Práca hneď po odprezentovaní vzbudila obrovský záujem členov poroty a vyvolala pozitívnu diskusiu. Členovia poroty, ale aj študenti veľmi kladne ocenili prácu a aj prezentáciu našej doktorandky. Pri vyhlasovaní výsledkov, preto nebolo veľkým prekvapením, keď sa doktorandka s Katedry techniky a informačných technológií Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková umiestnila na prvom mieste v sekcii odborných prác didaktických a multimediálnych.
Obom zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu univerzity a výherkyni blahoželáme.
Text: Mgr.Miroslav Šebo, PhD.
Fotografie: ZČU v Plzni a Mgr.Miroslav Šebo, PhD.
IMG_2639_2.jpg
IMG 2732 2
IMG 20230523 103408 2
IMG 20230523 140116 2