Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Pozvanie na workshopy

Milé kolegyne a kolegovia,
milí študenti,
pozývame Vás na sériu workshopov konaných ako súčasť riešenia projektu č. 006UKF-2-1/2021 „Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre“.
Podujatia sa uskutočnia v nasledovných termínoch s konkrétnym zameraním:
Workshop Technika1, 27.10.2022,  čas: 11:00, miestnosť č. DRD 112
Workshop je zameraný na odbornú terminológiu v oblasti technického vzdelávania a IKT
Workshop Technika2, 7.11.2022,  čas: 13:00, miestnosť č. DRD 112
Workshop je zameraný na odbornú terminológiu v oblasti technického vzdelávania a IKT a na využiteľnosť vybraných termínov v praxi
Workshop Technika3 , 15.11.2022, čas: 10:00, miestnosť č. DRD 107
Workshop je zameraný na odbornú terminológiu v oblasti technického vzdelávania a IKT a overenie výberu pojmov